De vijf belangrijke functies van een manager

Ooit al gehoord van Henri Fayol? Deze Franse mijndirecteur ontwikkelde in het begin van de twintigste eeuw zijn eigen managementtheorie. Hij zag vijf belangrijke functies die elke manager moest kunnen uitvoeren. Hoewel het nu al bijna een eeuw geleden is dat hij deze managementtheorie ontwikkelde, zijn de ideeën van Fayol nog altijd actueel.

Plannen en voorspellen

Een manager moet zowel op strategisch, operationeel als financieel gebied kunnen plannen en voorspellen. Een duidelijke toekomstvisie is voor een manager een noodzaak om de doelstellingen van een bedrijf te kunnen bereiken. Als het noodzakelijk is om de toekomst van een bedrijf veilig te stellen, kan een manager altijd beslissen om een beroep te doen op een zakenlening die hij bij Qeld.com kan afsluiten.

Organiseren

Een onderneming die goed functioneert, zorgt voor tevreden klanten. Gelukkig hoeft een manager niet alles zelf te organiseren. Daar heeft hij medewerkers voor. Een goede manager moet wel een organisatiestructuur opstellen zodat iedereen weet wat zijn specifieke taken zijn.

Beheersen en delegeren

Zoals eerder al aangehaald is een manager verantwoordelijk voor de organisatiestructuur. De juiste medewerker op de juiste plaats is belangrijk, maar daar blijft het niet bij. Een goede manager moet er ook voor zorgen dat zijn medewerkers hun opdrachten uitvoeren zoals hij dat wil. Motivatie van medewerkers en onderlinge communicatie zijn hierbij sleutelwoorden.

Coördineren

Een onderneming moet goed functioneren en hierbij is het belangrijk dat zowel medewerkers als productieprocessen perfect op elkaar afgestemd zijn. Ook deze coördinatie is een van de taken van een manager.

Controleren

Het uiteindelijke doel van een onderneming is het afleveren van een perfect product. In een goed gestructureerde onderneming mag dit geen probleem zijn. Als iedereen weet wat zijn taak is en deze ook uitvoert zoals het hoort, dan kan een manager ervan uitgaan dat de klanten zullen tevreden zijn. Toch is een controle – zowel op het productieproces als op eindproduct – geen overbodige luxe.