Arbeidsgereedschap en aansprakelijkheid

Werknemers die met gereedschappen moeten werken tijdens hun arbeid moeten bij aanvaarding van de functie goed nagaan bij wie de verantwoordelijkheid voor die gereedschappen ligt. Het is niet vanzelfsprekend dat als er gedurende de werkzaamheden gereedschappen zoekraken of kapotgaan, dit automatisch en kosteloos door de werkgever zal worden vervangen. Vaak is reeds in de arbeidsovereenkomst vastgesteld dat de medewerkers verplicht zijn om in bepaalde kleding te werken, maar ook dat ze met bepaalde gereedschappen zullen werken waarvoor zij zelf aansprakelijk zijn.

Wat zegt de arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst waarin wordt gesteld dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor de gereedschappen is toegestaan, mits dit binnen bepaalde grenzen valt. Een bedrijf kan niet verwachten dat iedere werknemer de meest specialistische en dure gereedschappen aanschaft om zijn werk te kunnen uitvoeren. Veel uitvoerende bedrijven beschikken over een overzichtelijke inrichting van worksystem.nl in hun bedrijfsauto waarin alle gereedschappen een eigen plek hebben. Hierdoor ziet de werknemer sneller dat er bepaalde gereedschappen ontbreken en bovendien zullen de gereedschappen tijdens het vervoer minder snel stuk gaan omdat ze veilig opgeborgen kunnen worden.

Maandelijkse aflossing

Soms kiest een werkgever ervoor om wel de kleding en de gereedschappen te leveren, maar betaalt de werknemer een maandelijkse bijdrage totdat de gereedschappen uiteindelijk van de werknemer zijn. De werknemer mag de werkgever machtigen om dit bedrag van zijn salaris af te trekken; de werkgever mag dit echter niet zelf regelen. Ook al geeft de werknemer een machtiging af, er moet altijd een minimumloon en vakantiegeld aan hem worden uitbetaald. Deze ondergrens is verplicht zolang de werknemer in dienst is. Volledige verrekening is alleen mogelijk als het dienstverband is beƫindigd.

In bruikleen

Niet iedere werkgever stelt voorwaarden aan het gebruik van arbeidsgereedschap. Soms krijgt de werknemer gewoon de gereedschappen van het bedrijf en hoeft hij hiervoor niets te betalen. Het kan ook zijn dat hij alleen moet betalen als hij iets kwijtraakt of er onzorgvuldig mee is omgegaan.